Hunde skal føres i snor på Strandgården 3’s arealer.
Dette er vedtaget på en generalforsamling.

Parkering udenfor afmærkede parkeringsbåse er ikke tilladt. Der henvises i stedet til AB/2’s parkeringspladser.
I gentagelsestilfælde kan det betyde eksklusion i henhold til vedtægternes
§ 23 stk. 4.