INDMELDELSE


Indmeldelse i Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse sker gennem lægeforeningen. Klik blot på nedenstående knap og udfyld skemaet.

Som medlemmer kan optages læger, andre personer, virksomheder eller organisationer med dokumenteret interesse for området.