HISTORIE


Selskabet blev grundlagt i starten af 1970’erne. På daværende tidpunkt blev det højeste registrerede antal trafikdræbte i Danmark observeret (omkring 1.100-1.200 personer årligt), og som følge heraf kom der stigende bevågenhed omkring trafiksikkerheden. Flere initiativer blev iværksat herunder oprettelsen af Dansk Trafikmedicinsk Selskab. Selskabet samarbejdede med de andre skandinaviske trafikmedicinske selskaber og i særdeleshed med Ulykkes-Analyse Gruppen (UAG) på Odense Universitetshospital. Selskabet har siden været igennem flere navneændringer, fra Dansk Selskab for Trafikmedicin og Ulykkesforebyggelse til det nuværende Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse (DSUSF).