FORMÅL


Effektiv ulykkes- og skadeforebyggelse kræver aktiv indsats fra en række, i den sammenhæng, beslægtede faggrupper. Derfor er en stor del af selskabets medlemmer beskæftiget i forskellige områder af sundhedsvidenskabelig forskning, klinisk arbejde, politi og redning. Fælles er et ønske om at skabe en mere tryg og sikker hverdag for alle.

Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse har til formål er at fremme, koordinere og formidle
forskning relevant for ulykkes- og skadeforebyggelse i Danmark.

Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) der er en sammenslutning af de danske lægevidenskabelige selskaber, de forskende lægers organisation.